Inne koszty różnią się w zależności od potrzeb każdego stażysty.

Inne koszty różnią się w zależności od potrzeb każdego stażysty.

Program jest skonstruowany w koncentracji terapii żywieniowej, koncentrując się na praktyce opartej na dowodach w kontinuum opieki. Stażyści dietetyczni rozwiną wyjątkowe umiejętności krytycznego myślenia i będą narażeni na bardzo zróżnicowane środowisko ludzi, doświadczeń i praktyk.

 • Cel 1: Ułatwienie rozwoju i utrzymania wiedzy i umiejętnościom żywienia medycznego poprzez interaktywne doświadczenia edukacyjne, jednocześnie kultywując wybitne umiejętności krytycznego myślenia w celu zindywidualizowania interakcji w różnych obszarach praktyki dietetycznej. Cele
 • Co najmniej 80% studentów programu wypełniają wymagania dotyczące programu/dyplomu w ciągu 15 miesięcy (150% długości programu).
 • 80% absolwentów programu przyjmuje poświadczenie CDR Egzamin dla dietetyków dietetyków w ciągu 12 miesięcy od zakończenia programu.
 • roczny wskaźnik przepustki programu (absolwenci, którzy zdają egzamin rejestracyjny w ciągu jednego roku od pierwszej próby) na egzaminu CDR dla dietetyków dietetyków wynosi co najmniej 80%.
 • 100 % absolwentów programu ocenia wytyczne personelu, aby spełnić podstawowe kompetencje, jak określono dla każdego nadzorowanego doświadczenia praktyki, jako zadowalające lub powyżej.
 • 85% pracodawców ocenia absolwentów wiedzy medycznej wiedzy i umiejętności krytycznego i rozwoju krytycznego Umiejętności myślenia do zindywidualizowania każdej interakcji, jak zadowalająca lub powyżej.
  • Cel 2: Przygotowanie kompetentnych dietetyków, którzy wykazują zaangażowanie w rozwój zawodowy i doskonałość kariery. Cele
 • 100% absolwentów programu ocenia ich ogólny poziom ufności, że staż przygotował ich jako kompetentne do praktyki podstawowej, jak zadowalający lub powyżej.
 • Absolwenci, którzy szukają zatrudnienia, 75 % jest zatrudnionych w odżywianiu i dietetyce lub powiązanych dziedzin w ciągu 12 miesięcy.
 • 85 % pracodawców jest zadowolonych z przygotowania absolwentów do praktyki podstawowej.
 • 85 % pracodawców, oceni absolwentów umiejętności organizacyjnych, umiejętności obsługi klienta, umiejętności komunikacyjnych i ogólnego zaangażowania w rozwój zawodowy i rozwój kariery, jako zadowalający lub powyżej.
 • Henry Ford Health System Mission and Vision

  • Misja: Poprawa życia ludzi poprzez doskonałość w nauce i sztuce opieki zdrowotnej i uzdrawiania.
  • Wizja: przekształcanie życia i społeczności poprzez zdrowie i dobre samopoczucie, jedna osoba w czas.

  Henry Ford Hospital Department of Food and Nutrition Services Mission

  • Misja: Departament Usług Żywności i Żywienia jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie dostarczania wysokiej jakości Produkty i usługi dla każdego klienta (pacjenta, gościa lub pracownika) w możliwy możliwy sposób, aby spełnić i przekroczyć oczekiwania każdego klienta.

  Rada akredytacyjna ds. Edukacji w zakresie żywienia i dietetyki ( ACEND) Misja, wizja i zasady

  • ACEND MISJA: Przyspieszenie poprawy globalnego zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez żywność i żywienie
  • ACEND Vision: Świat, w którym wszyscy ludzie się rozwijają Transformacyjna moc żywności i żywienia
  • Zasady ACEND
  • Akademia żywienia i dietetyki oraz naszych członków:
  • Integruj badania, Rozwój zawodowy i praktyka w celu stymulowania innowacji i odkryć
  • Współpracuj w celu rozwiązania największej karty żywnościowej i żywieniowej NGES NOW iw przyszłości
  • Skoncentruj się na wpływie całego systemu w sektorach żywności, dobrego samopoczucia i opieki zdrowotnej
  • mają globalny wpływ na elimina Li> Wzmacniaj wkład praktyków żywieniowych i rozszerzyć pojemność i możliwości siły roboczej

  Informacje kontaktowe dla ACEND:

  120 South Riverside Plaza Suite 2190 Chicago, IL 60606-6995 Telefon : (800) 877-1600 x 5400 Faks: (312) 899-4817 E-mail: [chroniony e-mail] Strona internetowa

  Informacje o programie ogólnym

  Dane dotyczące wyników programu są dostępne na żądanie.

  Twarde kopie podręcznika programu, który obejmuje wszystkie zasady i procedury stażu dietetycznego, są dostępne na żądanie.

  Skontaktuj się z dyrektorem stażu, jeśli chcesz otrzymać twardą kopię programu Dane wyniki i lub podręcznik programu.

  Odpowiedzialność/zobowiązania stażysty dietetyczne

  • Stażyści dietetyczni muszą być uprzejmi, pełni szacunku i współczujący wobec innych stażystów, pracowników, pacjentów i gości. Definiowanie stwierdzeń:
  • Postawa jest wszystkim. Stwórz trwałe wrażenie
  • Czy jest coś jeszcze, co mogę dla ciebie zrobić? Mam czas.
  • Każda interakcja jest ważna
  • Promowanie i utrzymanie czystego środowiska
  • Działaj jako ambasador Henry Ford Hospital and Health Network, żyjąc wartości Ta organizacja
  • Ubieraj się do szacunku i sukcesu – stażyści noszą profesjonalne ubrania biznesowe lub czarne zarośla z białym płaszczem laboratoryjnym. Należy przestrzegać stroju departamentalnego. Dżinsy i podobne codzienne ubrania nie są noszone w szpitalu w żadnym momencie. Wszyscy stażystowie są zobowiązani do noszenia czarnych butów z zamkniętymi nurtami i poślizgiem podczas wszystkich doświadczeń związanych z usługami gastronomicznymi.
  • Szanuj potrzebę prywatności we wszystkich przypadkach
  • Czas jest wszystkim, informuj pacjenta/klienta na bieżąco o tym, co dzieje się, gdy istnieje opóźnienie w obsłudze, a kiedy powinni się spodziewać Kolejna aktualizacja
  • Bądź graczem zespołowym i wiedz, że pomagając sobie nawzajem, pomagamy naszym pacjentom.

  Transport

  Stażyści powinni mieć samochód, ponieważ dostępność transportu publicznego jest bardzo ograniczona. Podróżowanie jest wymagane, zwłaszcza przy przypisywaniu doświadczeń społeczności.

  Zatrudnienie

  Program staży jest wymagający i trudny, wymagający organizacji, samodyscypliny i wytrzymałości. Z powodu tych wymagań wydział programu zdecydowanie zaleca, aby stażyści nie byli zatrudnieni podczas programu.

  Płynność angielska

  Płynność pisemnego i mówionego angielskiego jest niezbędna do odniesienia sukcesu w programie i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Jeśli angielski jest drugim językiem, musisz być w stanie wykazać płynność. Satysfakcjonujące wyniki testu angielskiego jako egzaminu języka obcego lub testu biegłości w języku angielskim Michigan należy udokumentować jako dowód płynności. Twoje wyniki testu muszą mieć mniej niż dwa lata.

  Pomoc finansowa

  Program stażu dietetycznego nie uczestniczy w żadnych programach finansowych ani programach stypendialnych. Dyrektor stażowy dostarczy dokumentację zgodnie z żądaniem odroczenia pożyczki lub kontynuowania udziału w polisie ubezpieczenia zdrowotnego rodzica. Dokument stwierdza, że ​​stażysta dietetyczny jest studentem w pełnym wymiarze godzin w 42-tygodniowym programie szpitalnym i wypłacił czesne w wysokości 7500,00 $.

  Screening przed umieszczeniem

  Włączanie badań przed umieszczeniem przed Weryfikacja ujemnych testów TB, szczepienia szczepienia grypy i szczepienia COVID-19.

  Testy narkotykowe nie są wymagane w ramach badań przesiewowych przed zaliczeniem jednak, HFHS zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testowania stażysty dietetycznej, który jest w rozsądnym podejrzewaniu stosowania alkoholu lub nielegalnie stosowania narkotyków. Każdy stażysta dietetyczny, który odmawia poddania się testowi badań przesiewowych w zakresie narkotyków i alkoholu, zostanie uznany za dobrowolnie zrezygnowany z programu stażu dietetycznego Henry Ford Hospital.

  Stażyści dietetyczni są zobowiązani do podpisania ujawnienia i ujawnienia autoryzacji informacji oraz formularza przestępstwa.

  Korzyści

  • Opieka zdrowotna: Istnieją na miejscu usługi zdrowotne dla pracowników do badań kontroli zakażeń i zdrowia zawodowego w zakresie oceny obrażeń związanych z pracą.
  • Ubezpieczenie medyczne: Studenci muszą mieć ubezpieczenie medyczne podczas swojego programu. Dowody zasięgu medycznego należy dostarczyć na początku programu edukacyjnego.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Stażyści mają pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej z Henry Ford Health System. Stażyści muszą nosić własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  • Biblioteka: Stażyści mają bezpłatne korzystanie z Biblioteki Medycznej Sladen. Obejmuje to wyszukiwanie komputerowe, Internet, pożyczki międzybibaryjne i usługi kopiowania.
  • Pożyczki: Program stażu dietetycznego nie uczestniczy w gwarantowanym programie pożyczek studenckich.
  • Posiłki: Stażyści mogą otrzymać zasiłek na posiłek w planowanych dni pracy.
  • Zakwaterowanie w życiu: Istnieje wiele mieszkań o umiarkowanej cenie w ramach łatwego dostępu do szpitala. Mieszkalnictwo jest dostępne dla stażystów dietetycznych w szpitalu i obsługiwanym budynku mieszkalnym w kampusie szpitalnym za 350,00 USD miesięcznie.
  • Parking: Stażyści strzelali, przypisali parking. Z parkingu jeżdżą bezpłatnym promem bezpośrednio do szpitala.
  • Bezpieczeństwo: Szpital jest bardzo świadomy bezpieczeństwa swoich pracowników i studentów. Personel ochrony na żądanie zapewni eskorty bezpieczeństwa pracownikom i studentom.

  Wydatki

  • Opłata za wniosek: opłata za zgłoszenie w wysokości 100 USD podlega zwrotowi. Jest wysyłany z wypełnioną aplikacją. Wnioskodawcy nie są brani pod uwagę bez opłat towarzyszącej.
  • Czesne i opłaty: Czesne wynosi 7500,00 USD. Kontrola czesnego musi zostać oznaczona nie później niż 1 września, rozpoczyna się staż. Czesne obejmuje rejestrację na kursie oceny egzaminu rejestracyjnego. Czesne podlega zwrotowi w 50% do końca drugiego tygodnia (2) i nie podlega zwrotowi po drugim tygodniu (2) programu. Koszty podróży wynoszą zwykle około 300-500 USD. Inne koszty różnią się w zależności od potrzeb każdego stażysty. Mogą wystąpić koszty warstwy laboratoryjnej i mundurek, a także podręczniki i różne inne materiały, które stażyści mogą uznać za pomocne.
  • Profesjonalne członkostwa: Dowód członkostwa w Akademii Nutritii i dietetyki oraz dla południowo -wschodniego Michigan Dietetyczne Stowarzyszenie (SEMDA) jest wymagane na początku programu.
  • Open House: The Henry Staż dietetyczny Ford Hospital odbywa się co roku w piątek po Święcie Dziękczynienia. Daje to uczniom możliwość odwiedzenia szpitala, poznania programu stażowego i spotkania się z dyrektorem stażu i obecną klasą stażystów.

  Staż dietetyczny Henry Ford Hospital odbywa się w każdym domu rok w piątek po Święcie Dziękczynienia. Daje to uczniom możliwość odwiedzenia szpitala, poznania programu stażowego i spotkania się z dyrektorem stażu i obecną klasą stażystów.

  Nagrody, dotacje, stypendia i stypendia

  Zespół Edukacji Akademii i Edukacji Dietetyki i Akredytacji w [E -mail chroniony] w celu uzyskania informacji na temat nagród, dotacji, stypendiów i stypendi.

  Zdobycie potencjału

  Poziomy wynagrodzeń różnią się w zależności od położenia geograficznego, zakresu odpowiedzialności, ustawień zatrudnienia i dostaw zarejestrowanych dietetyków. Biuro statystyki pracy przewidywało, że miejsca pracy w kategorii dietetyk/dietetyk wzrośnie o około 11% w latach 2018–2028.

  ;

  Jeśli właśnie miałeś dziecko, zajście w ciążę jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą w twoim umyśle. A jednak często zdarza się, że nowe matki zaszły w ciążę w tygodniach i miesiącach po porodzie.

  Kobiety mają tendencję do myślenia jednej z dwóch rzeczy: nie mogą zajść w ciążę wkrótce po urodzeniu dziecka lub oni lub one „Bądź szczególnie żyzny po porodzie, mówi Melodee Babcock, CNM, certyfikowana położna pielęgniarki w Henry Ford Health System. Oczywiście prawda leży gdzieś pomiędzy.

  Płodność poporodowa

  Podczas gdy kontrola urodzeń może nie być na twoim radarze podczas ciąży, powinieneś zacząć myśleć o tym na długo, zanim dostaniesz dziecko . Możesz rozpocząć wiele form kontroli urodzeń tego samego dnia, w którym rodzisz, lub zaraz potem.

  Twój dostawca opieki zdrowotnej może wstawić wkładkę wkładki w dniu dostawy, niezależnie od tego, czy dostarczasz rozpoznanie, czy za pośrednictwem cesarskiej sekcji, mówi Babcock. A jeśli masz planowane odcinki C, lekarze mogą zawiązać rurki podczas zabiegu.

  Chcesz postawić kontrolę urodzeń na tylnym palniku? Jeśli pielęgnujesz wyłącznie, co najmniej co cztery do sześciu godzin, możesz kupić sobie trochę czasu. W przeciwnym razie powinieneś zacząć stosować jakąś formę kontroli urodzeń natychmiast po dostarczeniu dziecka – nawet jeśli nadal nie masz regularnych okresów.

  Nadal możesz owocować przy braku krwawienia menstruacyjnego, mówi Babcock. A jeśli owulujesz, możesz zajść w ciążę, gdy wciąż pielęgnujesz.

  Powiązany Temat: Poza Baby Blues: Jak poruszać się po swoich emocjach poporodowych

  Który rodzaj kontroli urodzeń jest najlepszy po dziecku?

  Rodzaj kontroli urodzeń, która jest dla ciebie najlepsza, zależy od różnych czynników, w tym tego, czy wolisz metodę niskiego utrzymania (ustaw i zapomnij o tym) oraz czy masz nadzieję, że znów zajdzie w ciążę.

  Po podjęciu kilku kluczowych decyzji znalezienie odpowiedniej antykoncepcji jest znacznie łatwiejsze. Opcje ogólnie należą do następujących trzech kategorii:

  Metody hormonalne

  Hormonalne formy uwalniania kontroli urodzeń estrogen, progestyna (syntetyczna forma progesteronu) lub kombinację tych dwóch. Hormonalna kontrola urodzeń występuje w wielu postaciach, od tabletek, łatek i pierścieni po implanty i urządzenia wewnątrzmaciczne lub wkładki.

  Jeśli karmisz piersią, metody kontroli urodzeń hormonalnych są bardziej ograniczone. Prawie wszystkie te metody zawierają estrogen. Niestety, estrogen nie tylko wpływa na dostawę mleka, ale może również zwiększyć ryzyko zakrzepów krwi i innych powikłań w ciągu tygodni po porodzie, mówi Babcock. Jedyny wyjątek: tabletki tylko do progestyny ​​lub mini tabletki.

  Ustaw na hormonalnej metodzie kontroli urodzeń? Porozmawiaj z lekarzem o rozpoczęciu kontroli urodzeń sześć tygodni poporodowych.

  Metody barierowe

  Metody barierowe obejmują prezerwatywy, przepony, czapki szyjne i gąbki. Celem wszystkich metod barierowych jest blokowanie plemników przed osiągnięciem i nawożenie jaja. Są łatwe w użyciu i oferują niezawodną ochronę bez mocnego zaangażowania.

  Zastrzeżenie: czapka szyjna, przepona i gąbka kontroli urodzeń mogą nie być skuteczne prosto z bramy. Babcock mówi, że musisz poświęcić czas na szyjkę macicy, aby wrócić do wielkości przed dzieckiem. https://harmoniqhealth.com Jeśli użyłeś jednej z tych metod przed ciążą, twój dostawca opieki zdrowotnej będzie musiał ponownie cię ponownie zaobserwować.

  Copper IUD

  Jeśli jesteś pewien Znowu przez kilka lat, ale nie chcesz radzić sobie z hormonalnymi formami kontroli urodzeń, możesz rozważyć miedziane wkładki wkładki.

  W przeciwieństwie do hormonalnej wkładki, to urządzenie jest owinięte miedź Plemnik do dotarcia do jaja. Wkładki miedziane są skuteczne w 99% i mogą trwać do 10 lat. Chcesz zajść w ciążę, zanim miną dekadę? Gdy lekarze usuną urządzenie, płodność powraca.

  Kontrola antykoncepcyjna po baby BABY

  Kobiety mają dziś zakres opcji kontroli urodzeń natychmiast lub wkrótce po porodzie. Kluczem jest celowe zapobieganie ciąży po porodzie, szczególnie jeśli miałeś poród chirurgiczny.

  Zalecamy co najmniej 12–18 miesięcy między ciążami, aby dać ciału czas na odzyskanie i zmniejszenie ryzyka Babcock mówi, że powikłania, w tym poronienia, porodu przedwczesnego lub niskiej masy urodzeniowej.

  Współpracuj ze swoim dostawcą opieki zdrowotnej, zanim zabierzesz swoje dziecko do domu, aby ustalić najlepsze opcje kontroli urodzeń w swoich wyjątkowych okolicznościach. Podczas gdy ryzyko związane z kontrolą urodzeń jest minimalne, pamiętaj, że metody hormonalne zawierające estrogen mają zwiększone ryzyko rozwoju skrzepu krwi w tygodniach po urodzeniu.

  Wykonane z posiadaniem dzieci? Stałe formy kontroli urodzeń, takie jak podwiązanie jajowodów (dla kobiet) lub wazektomia (dla mężczyzn), mogą być najlepszym rozwiązaniem. Subskrybuj już dziś, aby otrzymywać cotygodniowe e -maile naszych najnowszych wskazówek.

  Aby znaleźć lekarza lub certyfikowaną położną pielęgniarki w Henry Ford, odwiedź Henryford.com lub zadzwoń pod numer 1-800 Henryford (436-7936). Dowiedz się więcej o bezpiecznej ciąży i porodzie w Henry Ford podczas Covid-19.